APA standartları & sosyal bilimler enst. ve tez kapak vs...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Palatino Linotype"; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870009 1073741843 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Times; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073741899 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Times; mso-fareast-font-family:Times; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-link:" Char Char4"; mso-style-next:Normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt; font-family:Cambria; mso-font-kerning:16.0pt;} span.CharChar4 {mso-style-name:" Char Char4"; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Başlık 1"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-font-kerning:16.0pt; mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR; mso-bidi-language:AR-SA; font-weight:bold;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

EK A. BAŞLIK SAYFASI ÖRNEĞİ

 

 

 

YABANCILARIN TÜRKİYE’DEKİ PORTFÖY YATIRIMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemil POLAT

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA TEZİ

İşletme Anabilim Dalı

Danışman: Prof.Dr.Keriman CANDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nisan 1997

 

 

 

 

 

 

 

Tez Çalışması Araştırma Fonunca desteklenmişse, “Bu Tez Çalışması AÜAF’ca desteklenmiştir. Proje No: ...............” gibi bir açıklama yazılmalıdır.

 

 

 

 

 

EK 4 - TEZ İÇ KAPAK

 

T.C.

…. ÜNİVERSİTESİ

……………ENSTİTÜSÜ

………. ANA BİLİM DALI

…….. BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZİN ADI

(Yüksek Lisans Tezi)

 

 

 

 

 

Tezin Yazarı

 

 

 

 

Tez Danışmanı

 

 

 

 

 

….. 200..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2 - SAYFA YAPISI

3 cm3 cm4 cm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Metin Kutusu: 3 cm           4 cm							3 cm         3 cm

Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez, makale, ödev, seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1 - TEZİN BÖLÜMLERİ

 

ÖN KISIM

DIŞ KAPAK

İÇ KAPAK

ONAY SAYFASI

ETİK BEYAN SAYFASI

ÖN SÖZ

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR*

ŞEKİLLER*

KISALTMALAR*

SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON*

 

 

TEZİN ANA KISIMLARI

GİRİŞ

 

 

 

GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ)

 

 

 

SONUÇ

KAYNAKLAR

 

 

SON KISIMLAR

EKLER*

DİZİN*

ÖZET

ABSTRACT

ÖZ GEÇMİŞ

 

* Her çalışmada yer alması zorunlu değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE GÖRE

 

ÖN BÖLÜM

 

1.         BAŞLIK SAYFASI

2.         ÖZ

3.         ABSTRACT

4.         JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI

5.         ÖNSÖZ

6.         ÖZGEÇMİŞ

7.         İÇİNDEKİLER

8.         TABLOLAR LİSTESİ

9.         ŞEKİLLER LİSTESİ

 

ANA BÖLÜMLER

1.         GİRİŞ

            Problem

            Amaç

            Önem

            Varsayımlar

            Sınırlılıklar

            Tanımlar

 

2.         YÖNTEM

            Araştırma Modeli

            Evren ve Örneklem

            Veriler ve Toplanması

            Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

            Süre ve Olanaklar

 

3.         BULGULAR VE YORUM

 

4.         SONUÇ VE ÖNERİLER

 

ARKA BÖLÜM

EKLER

KAYNAKÇA

 

Boş bir sayfa

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !